Gammelkerbroek

Gepubliceerd op 19 december 2014

Gammelkerbroek

Het Gammelkerbroek is een oud broekbos aan de Gammelkerbeek en gelegen in de kwelzone aan de rand van de stuwwal van Oldenzaal. Het broekbos is momenteel sterk verdroogd en dreigt haar natuurwaarde te verliezen. De herinrichting van het Gammelkerbroek is daarom vooral gericht op het herstellen van de oorspronkelijke waterhuishouding.
Naast het waarborgen van de bestaande natuurwaarden wordt het Gammelkerbroek uitgebreid met 13 ha nieuwe natuur om de versnippering van natuur tegen te gaan en leefgebieden van planten en dieren met elkaar te verbinden. Tevens zal er ruimte worden gemaakt voor de Gammelkerbeek om periodiek te kunnen overstromen in het Gammelkerbroek, wat bijdraagt aan de vermindering van wateroverlast benedenstrooms.
Het ontwerp en de inrichting van het Gammelkerbroek maken deel uit van het deelproject Gammelkerbeek.