Gammelkerbeek

Gepubliceerd op 19 december 2014

Gammelkerbeek

De Gammelkerbeek stroomt vanaf de Oldenzaalse stuwwal in het oosten van het plangebied naar het westen en mondt bij Hertme uit in de Deurningerbeek. De Gammelkerbeek is in het verleden gekanaliseerd, gestuwd en verdiept en momenteel nauwelijks nog als beek te herkennen.
Door de herinrichting van de Gammelkerbeek wordt onder andere bijgedragen aan het herstel van het natuurlijk watersysteem. Uitgangspunten voor het ontwerp zijn:

- Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden in broekbos Gammelkerbroek.
- Herstel van een natuurlijk functionerende beek, met beplantingsstroken aan weerzijden en met een doorgaande waterlijn zonder stuwen.
- Realisatie maximale waterberging om de piekafvoeren bij zware regenval op te vangen.
- Haalbare preventie of compensatie van eventuele natschade binnen  de invloedssfeer van de beek.

De natuurlijk functionerende Gammelkerbeek wordt met name bovenstrooms ondieper en smaller. Vanwege de technische uitvoerbaarheid krijgt de beek hier grotendeels een nieuw tracé. Gelijktijdig met de Gammelkerbeek zelf worden ook de detailontwatering, de beplantingsstroken, het Gammelkerbroek, de retentiegebieden en een fiets- en wandelpad langs de beek ingericht. Het ontwerp vraagt veel maatwerk gezien de vele belangen rondom de Gammelkerbeek. De grondeigenaren zijn daarom ook sterk betrokken bij het tot in detail uitwerken van het ontwerp. Omstreeks september 2011 wordt gestart met de uitvoeringswerkzaamheden, waarbij allereerst de nieuwe beektracés worden gegraven en ingericht.