Deurningerbeek

Gepubliceerd op 19 december 2014

Deurningerbeek

De Deurningerbeek stroomt vanaf de Oldenzaalse stuwwal in het oosten van het plangebied via de dorpskern van Deurningen naar het westen. De ambities voor de herinrichting van de Deurningerbeek zijn erg hoog. De Deurningerbeek moet een robuuste drager worden van diverse functies, met name van natuur, water en landschap. Een beekdalbrede inrichting zal bijdragen aan:

  • Een landschappelijk robuuste overgang tussen de stadsrand van Hengelo en het landelijk gebied.
  • Een robuuste ecologische verbindingszone.
  • Het herstel van een natuurlijk functionerend beeksysteem met hogere grondwaterstanden en periodieke overstromingen, een ‘waterparel’.
  • De noodzakelijk waterberging.
  • Herstel van de natuurlijke waterhuishouding ten behoeve van natuur.

De benodigde ruimte voor deze beekdalbrede inrichting wordt zo veel mogelijk vrijgemaakt via het ruilplan en de inzet van blauwe (water) maatregelen.
Het ontwerp van de Deurningerbeek wordt concreet gemaakt, nadat duidelijk is welke percelen beschikbaar zijn voor de beoogde beekdalbrede inrichting.

Op de website van Nederland Leeft met Water staat het volgende artikel over herinrichting van de Deurningerbeek in Deurningen (pdf, 43 kB).