Commissieleden en adviseurs

Gepubliceerd op 20 november 2018

De commissie bestaat momenteel uit een onafhankelijke voorzitter, twee leden namens de agrarische achterban, een lid namens natuurorganisaties, 4 wethouders als bestuurlijke vertegenwoordigers van de 4 gemeenten en een bestuurlijk vertegenwoordiger namens het waterschap.

Verder zijn de volgende instanties vertegenwoordigd in de vorm van een adviserend lid:

 • Waterschap Vechtstromen
 • Kadaster
 • Gemeente Borne
 • Gemeente Dinkelland
 • Gemeente Hengelo
 • Gemeente Oldenzaal

De uitvoeringscommissie richt zich als bestuurscommissie vooral op de grotere lijnen en de bestuurlijke besluiten. Voor de meer praktische uitvoering en uitwerking van het plan is de grondcommissie geïnstalleerd. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door de provincie Overijssel.

Bestuur/uitvoeringscommissie

 • De heer J.W. Zundert, voorzitter (onafhankelijk)
 • De heer J. van der Graaf, secretaris Provincie Overijssel
 • De heer A.G.A. Mentink, LTO
 • De heer H.J.A. Hesselink, LTO
 • De heer W. Stegeman, Waterschap Vechtstromen
 • De heer J.B.W. Wanders, Natuur en Milieu Overijssel
 • De heer H. Elferink (wethouder), gemeente Hengelo
 • De heer H. Mulder (wethouder), gemeente Borne
 • Mevrouw Th.G.M. Vloothuis (wethouder), gemeente Oldenzaal

Adviseurs

 • De heer N. van Houwelingen, Kadaster
 • De heer H. Gels, Waterschap Vechtstromen
 • De heer M. Hesselink, gemeente Dinkelland
 • Mevrouw S. Jurriën, gemeente Borne

Samenstelling grondcommissie

 • De heer A.G.A. Mentink, LTO
 • Mevrouw D.J. Wiggers-Bannink, NMO
 • De heer H.J.A. Hesselink, LTO
 • De heer J.F.M. Hassels-Mönning, LTO
 • De heer H. Maalderink, DLG
 • De heer J.B.W. Wanders, NMO
 • De heer H. Postma, Kadaster

Samenstelling projectgroep

 • De heer H. Maaderink, DLG projectleider
 • De heer M. Hesslink, gemeente Dinkelland
 • Mevrouw S. Jurriën, gemeente Borne
 • De heer P. Neuteboom, gemeente Hengelo
 • De heer J. van der Graaf, provincie Overijssel
 • De heer A.G.A. Mentink, LTO
 • De heer J. Teunissen, gemeente Oldenzaal
 • De heer H. Gels, Waterschap Vechtstromen
 • De heer N. van Houwelingen, Kadaster