Organisatie

Gepubliceerd op 20 november 2018

De eerste voorbereidingen voor het uitvoeren van het landinrichtingsproject Saasveld-Gammelke dateren uit 1981 met de aanvraag voor een wettelijke ruilverkaveling door de agrariërs in het gebied. De eerste commissie is in 1989 geïnstalleerd. In 2007 is de commissie herbenoemd als uitvoeringscommissie door het College van Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel en is hiermee een provinciale bestuurscommissie geworden. Formeel is het college van GS opdrachtgever voor het landinrichtingsproject.

Commissie

De commissie bestaat momenteel uit een onafhankelijke voorzitter, twee leden namens de agrarische achterban, een lid namens natuurorganisaties, vier wethouders als bestuurlijke vertegenwoordigers van de vier gemeenten en een bestuurlijk vertegenwoordiger namens het waterschap.
Verder zijn de volgende instanties vertegenwoordigd in de vorm van een adviserend lid.

  • Provincie Overijssel
  • Waterschap Regge en Dinkel
  • Kadaster
  • Dienst Landelijk Gebied
  • Gemeente Borne
  • Gemeente Dinkelland
  • Gemeente Hengelo
  • Gemeente Oldenzaal

De uitvoeringscommissie richt zich als bestuurscommissie vooral op de grotere lijnen en de bestuurlijke besluiten. Voor de meer praktische uitvoering en uitwerking van het plan is de grondcommissie geïnstalleerd.
Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.