Landinrichting Saasveld-Gammelke

Gepubliceerd op 23 april 2019

Karakteristiek Twents gebied

In 1998 is voor dit karakteristiek Twentse landbouwgebied een landinrichtingsplan vastgesteld, bedoeld om meer ruimte te bieden voor landbouw, natuur, landschap en leefbaarheid.

In het kader van de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) is in december 2008 het wijziging-inrichtingsplan door Gedeputeerde Staten van Overijssel vastgesteld. Het plan uit 1998 is geactualiseerd en er is meer aandacht voor de vitaliteit van het platteland.

Contact

Secretariaat commissie

Telefoonnummer: 038 499 73 42

E-mailadres: DJ.Maalderink@overijssel.nl

Project

Landinrichting Saasveld-Gammelke sluit aan bij de nationale en provinciale beleidsdoelstellingen. Deze zijn vertaald in specifieke doelstellingen voor Saasveld-Gammelke. De belangrijkste zijn hieronder per thema toegelicht; het gaat om de thema's landbouw, water, natuur, landschap & cultuurhistorie, leefbaarheid en infrastructuur

Doelstellingen

Deelprojecten

Documenten en kaarten

Organisatie

Voor meer informatie over de

Commissieleden en adviseurs

Organisatie

Actueel

Item van 2016 en ouder kunt u vinden op ons archiefweb.

Film resultaten project

De uitvoeringsmaatregelen van het project zijn afgerond. De resultaten daarvan zijn te zien in een film.

https://www.youtube.com/watch?v=hAPwbKA5X0g