Inrichtingsplan

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Herinrichting Enschede-Noord

In het inrichtingsplan (vastgesteld in 2008) is zoveel mogelijk rekening gehouden met de snelheid waarmee de maatschappij zich ontwikkelt. Dit heeft geresulteerd in een veelzijdig plan, waarbij de hoofdlijnen vastliggen met een belangrijke rol voor landbouw, natuur en recreatie; ook in de toekomst.

Om alle doelen uit de herinrichting te kunnen bereiken is Dienst Landelijk Gebied de afgelopen jaren bezig geweest om voldoende gronden aan te kopen. Inmiddels is duidelijk dat volledige uitvoering van het inrichtingsplan financieel niet haalbaar is.

In de zomer van 2012 heeft de uitvoeringscommissie Enschede-Noord van de provincie de opdracht gekregen, de landbouwstructuur in de deelgebieden 1, 2 en 3 op een sobere en efficiënte wijze te versterken.

Daartoe heeft de uitvoeringscommissie de blokgrens herzien, resulterend in het nieuwe herverkavelingsgebied Lonnekerland (zie verder hieronder: deelgebied Lonnekerland). Deze nieuwe opdracht betekent, dat nagenoeg alle overige maatregelen uit het inrichtingsplan uit 2008 niet worden uitgevoerd. Dit heeft de uitvoeringscommissie beschreven in de nota ontwerp-wijziging Inrichtingsplan Enschede-Noord. De provincie gaat waarschijnlijk in november 2013 het ontwerp-wijziging Inrichtingsplan vaststellen.