Gebied

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Gebied

De herinrichting Enschede-Noord ligt in het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal en heeft een oppervlakte van circa 4.600 hectare. Kenmerkend voor het gebied zijn de voor Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen, veroorzaakt door de aanwezigheid van de stuwwal Oldenzaal-Enschede. Mede door deze grote hoogteverschillen is een gevarieerd gebied ontstaan met een bonte afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden.

Natuur, landbouw en landgoederen

Vanwege de stuwwal, de gevarieerde bodemopbouw en de waterhuishouding bevinden zich in het gebied verschillende waardevolle natuurgebieden. Een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied ligt bij de landbouw. In het gebied liggen circa 120 agrarische bedrijven, voornamelijk melkveebedrijven, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 2400 hectare cultuurgrond. In het gebied zijn circa 60 landgoederen gelegen, die onder de Natuurschoonwet vallen.

Stedelijk uitloopgebied

Bepalend voor het gebied is de directe nabijheid van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied vervult daarom een belangrijke rol als uitloopgebied

Informatie EHS luchthaven

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond de luchthaven, kunt u terecht op de website van ADT Twente.