Project

Gepubliceerd op 30 maart 2015

Gebied

De herinrichting Enschede-Noord ligt in het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal en heeft een oppervlakte van circa 4.600 hectare. Kenmerkend voor het gebied zijn de voor Nederlandse begrippen grote hoogteverschillen.

Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan (vastgesteld in 2008) is zoveel mogelijk rekening gehouden met de snelheid waarmee de maatschappij zich ontwikkelt. Dit heeft geresulteerd in een veelzijdig plan, waarbij de hoofdlijnen vastliggen met een belangrijke rol voor landbouw, natuur en recreatie; ook in de toekomst.

Deelgebieden

Er zijn vier deelgebieden in uitvoering.

- Lonnekermarke

- Stadsrand

- Kristalbad

- Lonnekerland

Verkaverlingsprocedure Lonnekerland

Voor het deelgebied Lonnekerland is een wettelijk ruilplan opgesteld. Dit betekend dat de WILG (Wet Inrichting Landelijk Gebied) leidend is voor het wettelijk herverkavelingsproces.