Commissieleden en adviseurs

Gepubliceerd op 27 januari 2015

Commissieleden en adviseurs

Uitvoeringscommissie Enschede Zuid
Naam Organisatie
W. van Egmond Voorzitter (onafhankelijk)
H. van Agteren (wethouder) Gemeente Enschede
J. Bron (wethouder) Gemeente Hengelo
W. Stegeman (DB-lid) Waterschap Vechtstromen
J.B. Stokker (agrariër) LTO Noord
J. van der Graaf (secretaris) Provincie Overijssel.

Extern projectteam
Naam Organisatie
G.W. Tuinstra (voorzitter) DLG
J. Keizers DLG
P.P.J.M. van Gessel Gemeente Enschede
R. ter Horst Gemeente Haaksbergen
L. de Vries Gemeente Hengelo
J. van Roekel Kadaster
G. Meutstege Stawel
E. van der Kolk Natuur en Landgoederen
E. Boerrigter Waterschap Vechtstromen

Grondcommissie
Naam Organisatie
J.B. Stokkers LTO
H.J. Aalpol LTO
G.C. Geerdink LTO
E. van der Kolk Natuur en landgoederen
B. Bekkering Natuur en Landschap
N. van Houwelingen Kadaster
G.W. Tuinstra DLG
J. Keizers DLG