Commissievergaderingen

Gepubliceerd op 22 juli 2015

Herinrichting Enschede-Zuid

De vergaderingen van de uitvoeringscommissie worden gehouden in het verenigingsgebouw van de Protestantse Gemeente Usselo (Haaksbergerstraat 821, Usselo). De vergaderingen beginnen om 9:30 uur.
De agenda en de openbare vergaderstukken kunt u vanaf één week voor de vergaderdatum op deze site bekijken, maar ook in het gemeentehuis van de gemeente Enschede. Deze stukken blijven op de site staan totdat de agenda en vergaderstukken voor de volgende vergadering worden geplaatst.
De commissie behoudt zich het recht voor de openbare vergaderdata te wijzigen. In de lokale kranten, op deze website en op de website van de gemeente Enschede zal worden aangegeven of een vergadering doorgaat.

Openbare vergadering

De commissie staat een open en transparante werkwijze voor en vindt een directe informatievoorziening vanuit de commissievergaderingen naar de streek en vice versa erg belangrijk. Daarom vinden er openbare vergaderingen plaats. Hierbij wordt ruimte geboden voor spreekrecht. Als u hiervoor een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Besloten vergaderingen

Naast de openbare vergaderingen worden er ook besloten vergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen worden veelal de individuele aangelegenheden besproken. Tevens worden deze vergaderingen gebruikt als werkoverleg waarbij de voortgang van het project wordt besproken en de verschillende zaken op elkaar worden afgestemd.

Agenda en openbare vergaderstukken

Vergadering uitvoeringscommissie Enschede-Zuid op
16 september 2015

De uitvoeringscommissie Enschede-Zuid heeft haar volgende openbare vergadering op woensdag 16 september 2015 in het verenigingsgebouw van de Protestantse gemeente Usselo