Wetering Oost -en West

Gepubliceerd op 19 december 2014

Mei 2014

Wat gaat er gebeuren

Wetering Oost en -West ligt in de Ecologische hoofdstructuur en is een belangrijke schakel in de verbinding tussen de Wieden en de Weerribben. Met de realisatie van Wetering Oost en –West wordt 2,4 miljoen m3 waterberging gerealiseerd door Waterschap Reest en Wieden. Dit is een groot deel van de waterbergingsopgave in Noordwest Overijssel. De waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Het grootste deel van het gebied wordt ingericht als dynamisch moeras. Het poldertje ten noorden van de A.F. Stroinkweg in Wetering Oost wordt halfnatuurlijk grasland.

In beide gebieden wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd (in de droge bufferstrook, de eerste 150 m vanaf de bebouwing), om de recreatieve mogelijkheden van de Wieden en de Weerribben te vergroten.

In Wetering Oost wordt een vrijliggend wandelpad gerealiseerd en er komt een vogelkijkhut. De paden worden opengesteld van zonsopkomst tot zonsondergang.

Laatste stand van zaken

Verreweg het grootste deel van de grond ligt op de juiste plaats. De bufferstroken zijn ge-egaliseerd en in Wetering West is de bufferstrook ook al ingezaaid. Zodra de grond (en het gras) het toelaat, wordt de bufferstrook voor het eerst gemaaid.

laatstestandvanzaken

Bij de vogelkijkhut is een oeverzwaluwwand geplaatst. Al bij het afwerken zijn de eerste oeverzwaluwen gesignaleerd!

laatstestandvanzaken.jpg01

De ophoging van de Rietweg start in mei 2014 en wordt na verwachting voor de zomervakanties afgerond.