Mijlpalen

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Mijlpalen Noordwest Overijssel

Mijlpalen Noordwest Overijssel
2014
Augustus Terinzage legging ontwerp-ruilplan Scheerwolde
Opleveringnieuwe natuurgebieden Wetering-Oost en -West en faunapassage
Juli Vastellingrichtingsplan Blokzijl-Vollenhove door Gedeputeerde Staten
2013
November

TerinzageleggingNadere regels Tweede Schatting en Lijst der Geldelijke Regelingen.

Augustus Startuitvoering waterverbeteringsplan Scheerwolde
Februari Aktepasseringruilplan deelgebied Rond de Weerribben
2012
Februari Vaststelling Inrichtingsplan Wilg voor deelgebied Scheerwolde
2011
Juni M.e.r.-procedure Scheerwolde van Start
Mei Opening gemaal Bentpolder
April

Verbetering landbouwstructuur Rond de Weerribben weer opgepakt

2009
September Start Deelproject Beulakepolder
Start deelproject Lage Weg
Start deelproject Meenthebrug
Juni Groene Kruispunt afgerond