Mijlpalen

Gepubliceerd op 29 mei 2019

Mijlpalen Noordwest Overijssel

Mijlpalen Noordwest Overijssel
2014
Augustus Terinzagelegging ontwerp-ruilplan Scheerwolde
Oplevering nieuwe natuurgebieden Wetering-Oost en -West en faunapassage
Juli Vaststelling Inrichtingsplan Blokzijl-Vollenhove door Gedeputeerde Staten
2013
November

Terinzagelegging Nadere regels Tweede Schatting en Lijst der Geldelijke Regelingen.

Augustus Startuitvoering waterverbeteringsplan Scheerwolde
Februari Aktepassering ruilplan deelgebied Rond de Weerribben
2012
Februari Vaststelling Inrichtingsplan Wilg voor deelgebied Scheerwolde
2011
Juni MER-procedure Scheerwolde van Start
Mei Opening gemaal Bentpolder
April

Verbetering landbouwstructuur Rond de Weerribben weer opgepakt

2009
September Start deelproject Beulakerpolder
Start deelproject Lage Weg
Start deelproject Meenthebrug
Juni Groene Kruispunt afgerond