Kerngegevens

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Noordwest Overijssel

  • Het project Noordwest Overijssel beslaat circa 20.000 hectare gebiedsinrichting, en heeft een looptijd tot 2018.
  • In het plangebied moet zo’n 1.550 hectare nieuwe natuur komen voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Andere doelen zijn 3,5 miljoen m3 aan waterberging, 250 hectare cultuurriet en een recreatieve vaarverbinding van anderhalve kilometer. Bovendien wordt er gewerkt aan structuurverbetering van (en waterhuishouding voor) de landbouw in een gebied van 12.000 hectare.
  • De natte natuurgebieden Olde Maten en Rottige Meenthe worden verbonden met twee andere natuurgebieden: de Wieden en Weerribben.
  • Kenmerkend is de grote opgave voor landbouwstructuurverbetering. Een deel daarvan valt onder de oude Landinrichtingswet, de rest onder de nieuwe Wet inrichting landelijk gebied (Wilg).