Achtergrond

Gepubliceerd op 19 december 2014

Achtergrond

Strategisch Groenproject

Noordwest Overijssel is in 1993 in het Structuurschema Groene Ruimte van de rijksoverheid aangewezen als een van de 17 ‘strategische groenprojecten’ (SGP) in Nederland. Met deze strategische groenprojecten wil het rijk samen met de provincies investeren in gebieden die van groot belang zijn als vitaal onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in Nederland. De doelstelling binnen het Strategisch Groenproject Noordwest Overijssel is het realiseren van één groot laagveenmoeras in Noordwest Overijssel.

Aanvankelijk bestond de doelstelling uit het realiseren van 2000 hectare extra laagveenmoeras rond de Wieden en Weerribben in Noordwest Overijssel. Een tweede doel was het verbinden van Wieden en Weerribben onderling en met de natte natuurgebieden in de omgeving, Rottige Meenthe in het noorden en Olde Maten in het zuiden.

De natuurdoelen uit het Strategisch Groenproject (SGP) zijn in 1996/1997 opgenomen in het gebiedsgericht beleid voor Noordwest Overijssel. In dit beleid is 1550 hectare nieuwe natuur opgenomen; daarnaast is er ruimte voor de ontwikkeling van een vitaal landbouwgebied, aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en een landschappelijke structuur met een eigen identiteit.