Achtergrond

Gepubliceerd op 14 november 2019

Achtergrond

Strategisch Groenproject

Noordwest Overijssel is in 1993 aangewezen als een van de 17 ‘strategische groenprojecten’ (SGP) in Nederland. Het rijk wil, samen met de provincies, investeren in gebieden die van groot belang zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat is een aaneengesloten netwerk van natuurgebieden in Nederland. Het doel van het Strategisch Groenproject Noordwest Overijssel is het realiseren van één groot laagveenmoeras in Noordwest Overijssel.

Het eerste doel was het realiseren van 2000 hectare extra laagveenmoeras rond de Wieden en Weerribben in Noordwest Overijssel. Een tweede doel bestond uit twee delen:

  • het verbinden van Wieden en Weerribben onderling
  • en met de natte natuurgebieden in de omgeving: Rottige Meenthe in het noorden en Olde Maten in het zuiden.

De natuurdoelen uit het Strategisch Groenproject (SGP) zijn in 1996/1997 opgenomen in het gebiedsgericht beleid voor Noordwest Overijssel. In dit beleid is 1550 hectare nieuwe natuur opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor:

  • de ontwikkeling van een vitaal landbouwgebied,
  • aantrekkelijke recreatiemogelijkheden
  • en een landschappelijke structuur met een eigen identiteit.