Commissievergaderingen

Gepubliceerd op 5 augustus 2019

Commissievergaderingen

De vergaderingen van de landinrichtingscommissie en uitvoeringscommissies Noordwest Overijssel vinden plaats in Verenigingsgebouw de Ploats, Groenestraat 18 Blokzijl

De vergaderingen beginnen om 09.30 uur.

De agenda en de openbare vergaderstukken kunt u vanaf één week voor de vergaderdatum op deze site bekijken. Deze stukken blijven op de site staan totdat de agenda en vergaderstukken voor de volgende vergadering worden geplaatst.

Agenda en openbare vergaderstukken donderdag 13 april 2017