Commissievergaderingen

Gepubliceerd op 4 april 2017

Commissievergaderingen

De vergaderingen van de landinrichtingscommissie en uitvoeringscommissies Noordwest Overijssel vinden plaats in Verenigingsgebouw de Ploats, Groenestraat 18 Blokzijl

De vergaderingen beginnen om 09.30 uur.

De agenda en de openbare vergaderstukken kunt u vanaf één week voor de vergaderdatum op deze site bekijken. Deze stukken blijven op de site staan totdat de agenda en vergaderstukken voor de volgende vergadering worden geplaatst.

Agenda en openbare vergaderstukken donderdag 13 april 2017

AGENDA vergadering NWO 13 april 2017 (pdf, 105 kB)

AGENDAPUNT 3 Lijst met ingekomen en verzonden stukken (pdf, 77 kB)

AGENDAPUNT 4 Verslag openbare vergadering NWO 25.11.2016 (pdf, 64 kB)

AGENDAPUNT 5 Afsluiting Landinrichting Rond de Weerribben (pdf, 72 kB)

AGENDAPUNT 6 Stand van zaken Kavelaanvaarding Scheerwolde (pdf, 164 kB)

AGENDAPUNT 7 stand van zaken procedure ruilplan en ruilakte Scheerwolde (pdf, 733 kB)

AGENDAPUNT 8 vaststellen Nadere Regels LGR Scheerwolde en benoeming schatterscommissie (pdf, 83 kB)

BIJLAGE 1 BIJ AGENDAPUNT 8 - De Nadere Regels LGR Scheerwolde (pdf, 126 kB)

BIJLAGE 2 BIJ AGENDAPUNT 8 - Samenstelling projectgroep schatters LGR Scheerwolde (pdf, 99 kB)

AGENDAPUNT 9 voortgang ontwerp ruilplan Blokzijl-Vollenhoeve (pdf, 44 kB)

AGENDAPUNT 10 Stand van zaken scheurverbod Vollenhove (pdf, 353 kB)

AGENDAPUNT 11a Voortgangsrapportage Scheerwolde maart 2017 (pdf, 114 kB)

AGENDAPUNT 11b Voortgangsrapportage Blokzijl-Vollenhove maart 2017 (pdf, 127 kB)