Organisatie

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Organisatie

In Noordwest Overijssel werkt Dienst Landelijk Gebied (DLG) samen met diverse overheden en maatschappelijke organisaties aan het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel, in opdracht van provincie Overijssel en waterschap Reest en Wieden. DLG is secretaris van de landinrichtingscommissie en adviescommissie Noordwest Overijssel. Daarnaast houdt DLG zich bezig met grondverwerving, het maken van inrichtingsplannen en met gebiedsinrichting.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) van kracht. Deze wet heeft de oude Landinrichtingswet vervangen. Hierdoor verandert er ook een en ander voor het landinrichtingsproject Noordwest Overijssel.

Landinrichtingscommissie én adviescommissie

Met de invoering van de Wilg (1 januari 2007) voert de landinrichtingscommissie een andere naam erbij. Voor het deelgebied Rond de Weerribben blijft de naam landinrichtingscommissie gehandhaafd, maar voor de overige deelgebieden is er sprake van een adviescommissie. De samenstelling van de commissie blijft hetzelfde