Blokzijl-Vollenhove

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Blokzijl-Vollenhove

Deelgebied Blokzijl-Vollenhove

Het deelgebied Vollenhove-Blokzijl strekt zich aan de westkant van de Wieden uit van Blokzijl tot Zwartsluis. Het is een zeer divers gebied met verschillende landschapstypen.

Weidevogelgebied

Tussen Blokzijl en Vollenhove ligt het veenweidegebied het Leeuwterveld, voornamelijk in gebruik door melkveehouders. Dit is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Overijssel. Ten westen van het Leeuwterveld liggen de Uiterdijken van de voormalige Zuiderzee. Kenmerkend is het gemaal A.F. Stroink aan het Ettenlandsch kanaal.

Weidevogelgebied

Tussen Blokzijl en Vollenhove ligt het veenweidegebied het Leeuwterveld, voornamelijk in gebruik door melkveehouders. Dit is een van de belangrijkste weidevogelgebieden van Overijssel. Ten westen van het Leeuwterveld liggen de Uiterdijken van de voormalige Zuiderzee. Kenmerkend is het gemaal A.F. Stroink aan het Ettenlandsch kanaal.

Singels en houtwallen

Rond Vollenhove, St. Jansklooster en Heetveld ligt het kleinschalige Hoge Land van Vollenhove. Deze keileembult ligt tot meer dan 10 meter hoger dan het omliggende veenweidegebied. Kenmerkend zijn de singels en houtwallen rondom akkers en weilanden en het Landgoed de Oldenhof. Het Hoge Land loopt geleidelijk af naar de Bentpolder in het westen en de Barsbekerbinnenpolder in het zuiden, richting Zwartsluis.

Nieuwe natuur en planmaatregelen

De opgave voor dit gebied bestaat voornamelijk uit het realiseren van die delen van dit gebied die begrensd zijn als nieuwe natuur. Daarnaast wordt de structuur van de landbouw verbeterd.

Binnen deelgebied Vollenhove-Blokzijl is het inrichtingsplan Hoge Land van Vollenhove in uitvoering.