Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente

Gepubliceerd op 19 juli 2018

In 2011 is de gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente gestart. Noordoost-Twente is het gebied met de gemeenten Losser, Tubbergen, Dinkelland en het buitengebied van Oldenzaal. Aan de noord- en oostzijde van het gebied grenst Duitsland.

Kaart van Noordoost Twente

De gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, het Waterschap Regge en Dinkel en de Provincie Overijssel willen dit gebied sociaal en economisch sterker maken. Daarvoor hebben ze een plan gemaakt. Het plan heet ‘Verbinden maakt sterk’ (pdf, 11 MB).

In dit plan staan de uitdagingen voor Noordoost-Twente:

  • Het leefbaar houden van de kernen van dorpen en steden want de bevolking krimpt
  • Het behouden en ontwikkelen van economische activiteiten; 6 Natura2000-gebieden worden tegen stikstof beschermd. Stikstof komt juist bij economische activiteit vrij.
  • Zorgen voor meer inkomsten uit recreatie en toerisme. Er komen veel fietsers en wandelaars op het mooie landschap af. Toch leveren die niet veel geld op. En in de winter zijn er veel minder toeristen.
  • Zorg betaalbaar houden nu de bevolking gemiddeld ouder wordt. Door verenigingen, zorginstellingen en onderwijs beter en op andere manieren te laten samenwerken, komen er nieuwe oplossingen.

Resultaten in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende projecten uitgevoerd of ondersteund met subsidie.

Zo zijn er vlinderpunten gemaakt bij verschillende toeristische punten. Bij deze rode vlinders wordt toeristische informatie gegeven. Hierdoor worden toeristen gewezen op ander toeristische activiteiten en hier sneller gebruik van maken.

Ook zijn er waterbronnen en beken heringericht en er zijn nieuwe routes aangelegd om te kunnen fietsen en wandelen.

Om het aantal leegstaande panden te verminderen is er de Monitor leegstand bedacht.

Gebouwen op landbouw- en boerenbedrijven hebben een nieuwe functie gekregen.

Planning en subsidies

De gebiedsontwikkeling loopt nog tot en met 2019. In 2018 kan nog subsidie worden aangevraagd voor projecten die bij bepaalde thema’s horen die in het plan staan.


Contact

Gert-Jan Hoeve
gj.hoeve@overijssel.nl