Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

Gepubliceerd op 7 maart 2019

Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

Jarenlang hebben de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen, het waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel, ondernemers en andere belanghebbenden samengewerkt aan initiatieven op het gebied van economie, natuur en landschap, water, leefbaarheid en wonen om Noordoost-Twente een impuls te geven.

Op donderdag 28 maart 2019 vindt de slotbijeenkomst plaats van deze gebiedsontwikkeling. Een afsluiting van een intensieve samenwerking, met zicht op de toekomst en voldoende ruimte om te netwerken en met elkaar van gedachten te wisselen. Kortom, een dag die u eigenlijk niet mag missen!

Datum:         28 maart 2019

Tijd:              10.00 – 14.00 uur

Locatie:       Methoeve, Gunnerstraat 39, 7595 KD  WEERSELO

Programma

In korte tijd maakt u kennis met wat er is gerealiseerd in Noordoost-Twente en de opgaven voor de toekomst:

  • Klimaat en Energie
  • Natuur, Biodiversiteit en Waterkwaliteit
  • Landbouw & Voedsel en (circulaire) Economie

We hopen daarmee een start te maken voor waardevolle samenwerkingsverbanden die zich richten op een duurzame toekomst van het landelijk gebied en nieuwe kansen bieden voor gevestigde (agrarische) ondernemers. Doel is om kort terug te blikken naar datgene dat is bereikt in de afgelopen jaren, maar vooral ook om vooruit te kijken naar nieuwe samenwerkingsverbanden: waar hebben we elkaar nodig in de toekomst?

Bent u erbij?

De bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Ondernemers die werken in Noordoost-Twente en bijdragen aan opgaven van de toekomst en innovatie;
  • Maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de gezamenlijke opgaven;
  • Kennisinstellingen en onderwijs om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen;
  • Bestuurders van overheidsorganisaties in Noordoost-Twente voor de gewenste beleidsontwikkeling en die ontwikkelingen in beweging zetten.

Aanmelden kan via dit aanmeldingsformulier.

Meer weten?

Neem contact op met Elselien Koning, el.koning@overijssel.nl

of 038 499 86 41.

Graag tot ziens op 28 maart!

Contact

Elselien Koning

el.koning@overijssel.nl

tel. 038 499 86 41

Programma:

Donderdag 28 maart 2019

10.00 – 14.00 uur

Methoeve, Gunnerstraat 39, 7595 KD WEERSELO

=================================

09.30 – 10.00 uur

Ontvangst

10.00 – 10.15 uur

Opening door dagvoorzitter en toelichting programma

10.15 – 10.45 uur

Terugblik gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente

10.45 – 11.15 uur

Klimaat en Energie

11.15 – 11.45 uur

Natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit

11.45 – 12.15 uur

Landbouw & Voedsel en (circulaire) Economie

12.15 – 12.30 uur

Afsluiting door Hester Maij, provincie Overijssel

12.30 – 14.00 uur

Lunch