Landinrichting Rijssen

Gepubliceerd op 9 januari 2018

Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug ligt de landinrichting Rijssen, een gebied dat zich uitstrekt tussen Nijverdal, Wierden, Rijssen en Holten. Dit landinrichtingsproject is het resultaat van jaren voorbereiding. De afgelopen jaren is er veel gerealiseerd in het gebied. Op vrijdag 1 december 2017 heeft de landinrichtingscommissie Rijssen tijdens een feestelijke bijeenkomst haar werkzaamheden officieel afgesloten. De doelen van het landinrichtingsplan zijn grotendeels gerealiseerd: een verbeterde landbouwverkaveling, een verbeterde waterhuishouding, een natuurlijke Regge, nieuwe natuurgebieden en een verbeterde recreatiebeleving door meer fietspaden en een mooier landschap.

Contact

Secretariaat commissie

Telefoonnummer: 038 499 73 44

E-mailadres: g.dam@overijssel.nl

Project

Het landinrichtingsgebied Rijssen ligt aan de voet van de Sallandse Heuvelrug in de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten en Hellendoorn

Organisatie

De eerste voorbereidingen voor het uitvoeren van het landinrichtingsproject Rijssen dateren uit 1987, en de eerste commissie is ook rond die tijd geïnstalleerd.

Voor meer informatie over commissieleden en adviseurs.

Vergaderingen

In principe elke tweede vrijdag van de maand, behoudens de maanden juli en augustus, vindt een openbare vergadering van de Landinrichtingscommissie plaats.