Landinrichting Staphorst

Gepubliceerd op 24 april 2017

Contact

Secretariaat commissie:

038 499 7565

YT.Steggink-Peters@overijssel.nl

Zoek eerst het antwoord op uw vraag via:

Veel gestelde vragen

Project

Hoofddoel van het project: het realiseren van landbouwstructuurverbetering in het betreffende gebied. Op basis van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde inrichtingsplan wordt in een gebied van zo’n 6.000 hectare herverkaveld.

Organisatie

Voor meer informatie over de commissieleden en adviseurs:

Vergadering

De uitvoeringscommissie vergadert in principe openbaar. Als er openbare vergaderingen plaatsvinden, dan komt de agenda hier te staan. Er wordt in beslotenheid vergadert als de zienswijzen op het ontwerp ruilplan of ontwerp LGR worden behandeld.