Landinrichting Losser

Gepubliceerd op 9 januari 2018

Het projectgebied Losser beslaat bijna het hele buitengebied van de gemeente Losser. Door de ligging op de stuwwal van Oldenzaal en in het stroomgebied van de Dinkel is het een waardevol en gevarieerd gebied.

Voor dit gebied is in 2006 een integraal plan vastgesteld door GS om doelen te realiseren op het vlak van landbouw, water, milieu, recreatie, natuur, landschap, landgoederen en leefbaarheid. In 2010 hebben GS opdracht gegeven voor de eerste uitvoeringsmodule voor het deelgebied Elsbeek-Overdinkel.

Voor uitvoering van de deelgebieden (Losser Noord) is nog onvoldoende grond verworven. Verkaveling en inrichting van de overige deelgebieden is afhankelijk van de ontwikkelopgave Natura2000/Ecologische hoofdstructuur. In de daarvoor gestarte gebiedsprocessen is het cruciaal dat er een gelijkwaardige betrokkenheid van onder meer (agrarische) ondernemers, bewoners, natuurorganisaties en andere belanghebbenden gerealiseerd wordt. Daarvoor moeten alle directe betrokkenen wederzijds de problemen en belangen erkennen om binnen de kaders gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Op het gebied van landinrichting gebeurt dat nu al heel veel.

Contact

Secretariaat commissie

E-mailadres: J.vd.graaf@overijssel.nl

Telefoonnummer: 06 107 059 88

Projectleider

E-mailadres: S.Uiterwijk@overijssel.nl

Telefoonnummer: 06 224 701 96

Project

Het landinrichtingsgebied Losser beslaat het hele buitengebied van de gemeente losser

Organisatie

Voor meer informatie over commissieleden en adviseurs.

Actueel

Voor oude informatie kunt u terecht op ons archiefweb.

Er zijn helaas geen resultaten.

Vergaderingen

De uitvoeringscommissie Losser vergadert in het openbaar op de 2e donderdag van de maand, vijf tot zeven keer per jaar. De vergadering is openbaar en er is ruimte voor spreekrecht.