Herinrichting Enschede-Noord

Gepubliceerd op 8 maart 2016

Gevarieerd landelijk gebied

De herinrichting Enschede-Noord ligt te midden van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied kent een grote afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden.

Met de vaststelling van het inrichtingsplan is eind oktober 2008 het startschot gegeven voor de uitvoering van het plan. In het plan is een belangrijke rol weggelegd voor landbouw, natuur en recreatie. Het eerste deelgebied dat in uitvoering is genomen is het deelgebied Lonnekermarke.

Gedeputeerde Staten hebben de wijziging Inrichtingsplan Enschede-Noord op 8 november 2013 vastgesteld.  Met deze wijziging zijn de meeste natuur en recreatiedoelen uit het plan gehaald. De planwijziging vormt de basis voor de herverkaveling van het deelgebied Lonnekerland.

Contact

Projectleider

06 - 22470196

S.Uiterwijk@overijssel.nl

Project

De herinrichting Enschede-Noord ligt in het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal en heeft een oppervlakte van circa 4.600 hectare. Kenmerkend zijn voor de Nederlandse begrippen de hoogteverschillen

Organisatie

Voor meer informatie over de Commissieleden en adviseurs.

Actueel

8
mrt
2017
17
feb
2017
11
jan
2017

Vergadering

De vergadering van de uitvoeringscommissie worden gehouden in hotel-restaurant Saveijne, Dorpsstraat  149-151 te Lonneker. De aanvangstijd is normaliter 9.30 uur. Bij een afwijkende tijd wordt dat vermeld.