Programma Aanpak Stikstof

Gepubliceerd op 18 september 2019

Er komt veel te veel stikstof in de bodem terecht. Dat komt bijvoorbeeld door uitlaatgassen, mest en door de industrie. Dat is slecht voor de natuur.

Sinds 2015 is in Nederland het Programma Aanpak Stikstof van start gegaan, afgekort PAS. Daarin werken overheden, natuurorganisaties en ondernemers samen. Het programma moet ervoor zorgen dat:

  • Wij in Nederland minder stikstof uitstoten. Bijvoorbeeld door schonere motoren te gebruiken. En door de hoeveelheid stikstof uit de stallen en de industrie kleiner te maken. De rijksoverheid is daarvoor verantwoordelijk.
  • Wij regionaal de natuur sterker maken waardoor die beter tegen stikstof kan. In de Natura 2000-gebieden moeten we daarom aan de slag. De provincies zijn daarvoor verantwoordelijk.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019. Lees het volledige nieuwsbericht op onze website en lees het dossier over Programma Aanpak Stikstof.

Op dit moment bekijken we wat de uitspraak precies betekent voor Overijssel. Actuele informatie over ontwikkelingen vindt u ook op de website van de gezamenlijke provincies BIJ12.