Procedures Natura 2000

Gepubliceerd op 12 november 2018

In en nabij de Natura 2000-gebieden ligt een opgave om natuurdoelen te bereiken en tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling te creëren. Het uitvoeren van de benodigde maatregelen verloopt in nauwe samenwerking met de omgeving. Voor het behalen van de natuurdoelen kan het zijn dat een bestemmingswijziging nodig is. Deze wijziging wordt vastgelegd in een ruimtelijk plan. Voor de uitvoering van de maatregelen zijn daarnaast vaak verschillende vergunningen nodig. De betrokken overheden stellen deze aanvragen na onderlinge afstemming op en leggen ze waar nodig gezamenlijk ter inzage. De provincie Overijssel coördineert dit proces.

Contact

Meer informatie over procedures Natura 2000: natura2000procedures@overijssel.nl of via 038 499 92 26.

Klik op het dashboard voor de stand van zaken rondom de besluitvorming:

dashboard PIP

Lees meer over:

- Ruimtelijke plannen Natura 2000

- Gecoördineerde vergunningverlening Natura 2000

Besluitvorming

 • 25 september 2018: Gedeputeerde Staten stemmen in met het voorontwerp-PIP inclusief plan-MER voor De Wieden en Weerribben.
 • 23 mei 2018: Provinciale Staten stemmen in met het PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.
 • 17 april 2018: Gedeputeerde Staten stemmen in met ontwerp PIP Sallandse Heuvelrug.
 • 17 april 2018: Colleges B&W van de gemeenten Ommen en Hardenberg stemmen in met NRD's 'Rheezermaten' en 'Karshoek Stegeren en Diffelen', deelgebieden van Vecht Beneden Regge.
 • 27 maart 2018: Gedeputeerde Staten stemmen in met PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en leggen deze voor ter besluitvorming aan Provinciale Staten op 23 mei 2018.
 • 20 februari 2018: bevoegde gezagen leggen besluit ontgrondingenvergunning Lonnekermeer ter inzage.
 • 23 januari 2018: Gedeputeerde Staten stemmen in met de Nota’s Reikwijdte Detailniveau De Wieden en Weerribben.
 • 4 december 2017: bevoegde gezagen leggen besluiten gecoördineerde vergunningen Lonnekermeer ter inzage.
 • 28 november 2017: Gedeputeerde Staten stemmen in met inrichtingsplan en voorontwerp PIP (inclusief NRD) Landgoederen Oldenzaal.
 • 21 november 2017: GS stemmen in met inrichtingsplan en voorontwerp PIP (inclusief NRD) Punthuizen Stroothuizen.
 • 13 november 2017: bevoegde gezagen leggen ontwerp-besluit ontgrondingenvergunning Lonnekermeer ter inzage.
 • 31 oktober 2017: GS stemmen in met NRD Sallandse Heuvelrug.
 • 31 oktober 2017: GS stemmen in met ontwerp PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.
 • 4 september 2017: bevoegde gezagen leggen ontwerp-besluiten gecoördineerde vergunningen Lonnekermeer ter inzage.
 • 17 juli 2017: bevoegde gezagen leggen besluiten gecoördineerde vergunningen Landgoederen Oldenzaal Snoeyinksbeek ter inzage.
 • 23 mei 2017: GS stemmen in met inrichtingsplan en voorontwerp PIP Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht.
 • 24 april 2017: bevoegde gezagen leggen ontwerp-besluiten gecoördineerde vergunningen Landgoederen Oldenzaal Snoeyinksbeek ter inzage.
 • 4 april 2017: GS stemmen in met inrichtingsplan Lonnekermeer.
 • 9 november 2016: Provinciale Staten hebben de coördinatieregeling vastgesteld voor Natura 2000/PAS. Lees meer over de Coördinatieverordening Natura 2000/PAS.
 • 26 oktober 2016: Publicatie provinciaal blad over ruimtelijke planvorming Natura 2000.
 • 27 september 2016: GS stemmen in met het voorstel om voor 16 Natura 2000 (deel)gebieden een PIP voor te bereiden.