Jaarverslag Natura 2000

Gepubliceerd op 7 mei 2018

De provincie is verantwoordelijk voor het realiseren van de Ontwikkelopgave Natura 2000. Provinciale Staten hebben in 2014 de financiële kaders gesteld en in opdracht van Provinciale Staten rapporteren wij jaarlijks over de voortgang. Hieronder vindt u het jaarverslag uit 2017 en rechts de oudere jaarverslagen. De Ontwikkelopgave Natura 2000 is een groot en complex programma, dat wij alleen kunnen realiseren door te investeren en door samen te werken met al onze partners in het landelijk gebied. Die succesvolle en belangrijke samenwerking vindt plaats onder de naam Samen Werkt Beter.

Jaarverslag 2017

In 2017 bereikten verschillende planuitwerkingen hun afronding. Voor een aantal projecten zijn de gebiedsanalyses vertaald naar maatregelen op de grond (perceelniveau) en is gestart met het omzetten van de plannen naar ruimtelijke planvorming. Waar een aantal planuitwerkingen nog doorlopen in 2018, bereiden andere gebieden zich voor op uitvoering van maatregelen. Als belangrijke tussenstap zal in 2018 veel aandacht uitgaan naar de procedures om de plannen ruimtelijk vast te leggen. Waar wenselijk wordt dit gedaan via een provinciaal inpassingsplan (bestemmingsplan).

Jaarverslag 2017 Ontwikkelopgave Natura 2000 (pdf, 10 MB)

Jaarverslag Natura 2000 2017