Wierdense veld

Gepubliceerd op 28 november 2019

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura 2000-gebied Wierdense Veld is een gebied met hoogveen. Hoogveen is bijzondere grond: het is nog maar te vinden op 12 kleine plekken in Nederland. Wierdense Veld is daar 1 van. Vroeger is veel hoogveen weggehaald, omdat kachels er op brandden en het moest plaatsmaken voor boerenland. Daardoor is het hoogveen beschadigd en dat gaan we herstellen. We gaan aan de slag in het Wierdense Veld én in de omgeving.

We maken het Wierdense Veld natter

Voor de verbetering van het hoogveen moet de grond natter worden. Hoogveen groeit namelijk door het nat te houden. Het zuigt zich, net als een spons, vol met regenwater. Het water loopt nu weg in de sloten, waardoor het gebied te droog is. Daarom dempen we sloten en we verleggen sommige sloten. Ook greppels maken we dicht. Zo komt het grondwater hoger te staan en blijft het gelijk. Dat heeft hoogveen nodig om te verbeteren.

We laten veenmos groeien

Een natte bodem is goed voor de groei van veenmossen. Veenmossen zijn belangrijk, omdat ze veel water vasthouden. Daardoor beschermt het veenmos hoogveen in de periodes dat het heel droog is.

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Wierdense Veld met boom

Het Wierdense Veld is in 2016 als laatste aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor elk gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staat wat er nodig is om de natuur beter te maken. Bij Wierdense Veld doen we onderzoek en maken we een plan. In dit plan staat wat er gaat gebeuren en waarom.

Gesprekken met grondeigenaren

Momenteel praten we met de boeren rondom het Wierdense Veld. Het natter maken van de natuur heeft soms invloed op de grond van boeren. Voor de mogelijke problemen die daaruit ontstaan moet een oplossing gevonden worden.

Blijf op de hoogte

Zodra wij nieuws en evenementen op deze website zetten, ontvangt u automatisch een e-mail.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Uw type abonnement

Contact

Beheerder van Wierdense Veld is Landschap Overijssel.

Grondregisseur Marieke Hurenkamp

Telefoon: 038 499 73 81
E-mail: m.hurenkamp@overijssel.nl

Vertrouwenspersoon Agnes Mentink

Telefoon: 038 499 74 75
E-mail: agnes@mentinkadvies.nl

Projectleider

Harro Pruijssen
Telefoon: 038 499 73 84
E-mail: H.Pruijssen@overijssel.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In het natuurgebied is LTO Noord verantwoordelijk voor de plannen. In de omgeving van het gebied zijn dat de gemeente Hellendoorn en gemeente Wierden, waterschap Vechtstromen, Vitens en de Provincie Overijssel.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.