Punthuizen Stroothuizen

Gepubliceerd op 20 november 2019

Wat gaan we doen en waarom?

Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Dinkelland. Je vindt hier heide en zeldzaam blauwgrasland, een schraal drassig grasland. In Nederland is weinig blauwgrasland over. Punthuizen en Stroothuizen heeft 5 hectare, dat is zo groot als 10 voetbalvelden. Het blauwgrasland en heide gaan achteruit, doordat de grond in Punt- en Stroothuizen te droog is. We gaan aan de slag in én rondom het gebied om de natuur sterker te maken.

  • We dempen sloten en greppels
  • We gaan maaien
  • We brengen de slenken terug
  • Berken maken plaats voor loofbomen en bosjes
  • Er wordt minder bemest
  • Landbouwgrond wordt weer natuur

Nieuws en evenementen

Waar we nu mee bezig zijn

Vliegend hert punthuizen stroothuizen

Het gebied Punthuizen en Stroothuizen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor elk gebied maken we een een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Het definitieve PIP voor Punthuizen Stroothuizen is op 10 juli vastgesteld door Provinciale Staten en heeft samen met het MER, ontgrondingenvergunning en waterwetvergunning van dinsdag 6 augustus tot en met maandag 16 september 2019 ter inzage gelegen. Tegen het PIP is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de zitting bij de Raad van State zal gaan plaatsvinden.

Blijf op de hoogte

Zodra wij nieuws en evenementen op deze website zetten, ontvangt u automatisch een e-mailupdate.

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens
Uw type abonnement

Contact

Ruben Achter de Molen is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

E-mail: punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de plannen. Samen met de gemeente Dinkelland, Provincie Overijssel en waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.