Terinzagelegging Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Landgoederen Oldenzaal

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Provinciale Staten hebben op 10 juli 2019 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Landgoederen Oldenzaal vastgesteld, inclusief het inrichtingsplan en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen.