Gebieden Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Gepubliceerd op 4 februari 2019

De provincie Overijssel maakt voor 20 van de 25 Natura 2000-gebieden die (deels) in Overijssel liggen, een beheerplan. Voor de overige 5 gebieden zijn Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland verantwoordelijk.

Deze gebieden zijn:

Provincie Gelderland

Rijkswaterstaat

  • IJsselmeer
  • Zwarte Meer
  • Ketelmeer en Vossemeer
  • Veluwerandmeren

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken

Grondregisseur: Christine van Grunsven
E-mail: CJM.Grunsven@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 87 11 (of 038 499 7600 bij geen gehoor)

Meer informatie?