Gebieden Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Gepubliceerd op 22 februari 2018

De provincie Overijssel maakt voor 20 van de 25 Natura 2000-gebieden die (deels) in Overijssel liggen, een beheerplan. Voor de overige 5 gebieden zijn Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland verantwoordelijk.

Deze gebieden zijn:

Provincie Gelderland

Rijkswaterstaat

  • IJsselmeer
  • Zwarte Meer
  • Ketelmeer en Vossemeer
  • Veluwerandmeren

Contact

Meer informatie over het Programma Ontwikkelopgave Natura 2000: natura2000@overijssel.nl

Grondzaken > grondregisseur Tom Stienstra: HT.Stienstra@overijssel.nl of 038 499 84 39. Bij geen gehoor kunt u contact opnemen met de ondersteuning van Grondzaken 038 499 7600.

Meer informatie?