Achtergronddocumenten

Gepubliceerd op 28 februari 2017

Achtergronddocumenten

Duinen_e_a-_Engbertsdijksvenen (pdf, 3,5 MB)

De Engbertsdijksvenen advies van-de-commissie-van-deskundigen (pdf, 12 MB)

Snepvangers_2007_Watersysteembeschrijving_Veenschap (pdf, 6,6 MB)

Oldert_1979_Hydrologische_verkenning_Engbertsdijksvenen (pdf, 2,8 MB)

Meetnet_Engbertsdijkvenen (pdf, 4,3 MB)

Geerlink_1995_De_Engbertsdijksvenen_-_een_hoogveenspons_temidden_van_haar_buren (pdf, 6,2 MB)

Ganzevles_1987_Hydrologisch_modelonderzoek_Engbertsdijksvenen (pdf, 7 MB)

Convenant_EDV_17071995 (pdf, 2,9 MB)

Anoniem_zj_Staatsnatuurmonument_Engbertsdijksvenen (pdf, 1 MB)

Amerongen_1989_wegzijging_en_weerstanden_van_het_veenpakket_in_de_Engbertsdijksvenen (pdf, 1,6 MB)

Externe_Audit_(Interne_kwaliteitsbeoordeling)_Engbertsdijksvenen__Hoogveenherstel_en_muggenoverlast_(G__van_Wirdum_1999) (pdf, 22 MB)

Verberk_van_Duinen Peeters_&_H__Esselink_(2001)_Importance_of_variation_in_watertypes_for_water_beetle_fauna_(Coleoptera) (pdf, 154 kB)

Segers_-_Methane_production_and_methane_consumption (pdf, 1,8 MB)

Min__van_LNV_-_Brief_TOP-lijsten (pdf, 165 kB)

Min__van_LNV_-_Algemene_handreiking_Natuurbeschermingswet (pdf, 236 kB)

Limpens_Expansion_of_S_fallax (pdf, 971 kB)

Krijgsveld_-_Update_literatuurstudie_verstoringsgevoeligheid (pdf, 4,1 MB)

Jansen_-_de-engbertsdijksvenen-advies-van-de-commissie-van-deskundigen (pdf, 12 MB)

Hazelhorst_-_Rietganzen_en_kraanvogels (pdf, 4,2 MB)

Dobben_-_overzicht_kritische_depositiewaarden_voor_stikstof_habitattypen_en_natura_2000-gebieden (pdf, 584 kB)

Wolfert_e_a_-_The_formation_of_natural_levees_as (pdf, 966 kB)

Wolfert_-_Meandergedrag_v_d__Overijsselse_Vecht (pdf, 15 MB)

Waterschap_Regge_-Achtergronddocument_GGOR_Dinkelland (pdf, 2,9 MB)