Informatieavond Gronddepot Paterswal


Datum
Plaats in agenda
Tijd
vanaf 20:00
Locatie
De Johanneshoeve, Dalweg 39 te Westerhaar-Vriezenveenswijk
Doelgroep

Omwonenden en belangstellenden

Omschrijving

Voor de herstelmaatregelen van de bestaande natuur in de Engbertsdijksvenen zijn hele grote hoeveelheden zand en leem noodzakelijk. Hiervoor wordt op grondgebied van Staatsbosbeheer ten oosten van de Paterswal een tijdelijk gronddepot aangelegd. Daarvoor is bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd om vrijkomend leem en zand uit omliggende projecten op grond van Staatsbosbeheer tijdelijk op te slaan. Nu doet zich de kans voor dat er vooruitlopend op het verlenen van deze vergunning gratis leem kan worden aangevoerd. Hierover vindt dinsdag 24 juli een gesprek plaats met de gemeente Twenterand.

Om u verder te informeren wat dat gesprek heeft opgeleverd en wat het betekent voor u als omwonende, nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn.

Kosten

Geen kosten

Meer informatie

Voor de realisatie van de interne maatregelen zijn grote hoeveelheden zand en leem nodig. Er wordt gezocht naar kansen vanuit de omgeving voor aanvoer van materiaal. Bedoeling is dit tijdelijk op te slaan in zogenaamde depots. Onlangs is hiervoor bij de gemeente Twenterand een omgevingsvergunning aangevraagd voor een depot aan de oostzijde langs de Paterswal, zodat het zand en leem aan de westzijde van de Engbertsdijksvenen op grondgebied van Staatsbosbeheer kan worden opgeslagen. De aanvraag is gepubliceerd op de gemeentelijke pagina’s in de plaatselijke huis-aan-huis-krant. De verwachting is dat het tijdelijke depot van begin september 2018 tot uiterlijk eind december 2021 in gebruik zal zijn.

Het ziet ernaar uit dat binnenkort versneld een grote partij leem van 10.000 tot 15.000 kuub vrijkomt bij de aanleg van een aantal vijvers op het bedrijventerrein in Borne. Dat kan gratis aan de Engbertsdijksvenen worden geleverd en moet daarvoor in depot weggezet worden. Dit loopt vooruit op de vergunning. Daarom wordt het voornemen tot versnelde aanvoer volgende week met de gemeente afgestemd.

Tijdens de informatieavond van 14 juli is door Corné Balemans kort toegelicht waarom Staatsbosbeheer hierop vooruit wil lopen en welke vergunningen procedure daarin gevolgd wordt. Daarbij is tevens duidelijk gemaakt welke rijroute er gevolgd wordt voor de aanvoer van het leem, via de noordzijde richting de Paterswal. De hydrologische maatregelen in het gebied worden pas genomen als bekend is of er negatieve effecten zijn op de omgeving en wat nodig is aan verdere ingrepen om deze effecten teniet te doen.

We verwachten dat gedurende 3 weken er ieder kwartier vrachtwagens deze weg inrijden om het leem aan te leveren, dus dat betreft een flinke toename van verkeersbewegingen. Verwacht wordt hier na de bouwvakantie in de week van 27 augustus al mee te kunnen starten.

We gaan verder op zoek naar andere kansen om meer zand en leem aangeleverd te krijgen. Heeft u suggesties, laat het ons weten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met boswachter Jeroen Buunen of omgevingsmanager Cleo Hubers voor een afspraak en stuur een mail naar engbertsdijksvenen@staatsbosbeheer.nl

Aanmelden

Aanmelden niet nodig.

Bijzonderheden

Geen bijzonderheden.