Herstelmaatregelen bestaande natuur

Gepubliceerd op 14 januari 2019

Herstelmaatregelen bestaande natuur

Binnen de bestaande natuur van De Wieden en Weerribben worden herstelmaatregelen genomen om de verschillende stadia van verlanding van het laagveen in het landschap te laten ontstaan. Hiervoor wordt het cyclisch beheer weer ingevoerd op grote schaal en voorkomen we dat De Wieden en Weerribben verandert in alleen maar moerasbos.

Het gaat hierbij om de uitvoering van de volgende maatregelen in de Weerribben:

 • Ontbossen (half) verlande petgaten (80 ha)
 • Graven petgaten (90 ha)
 • Schrapen plaggen rietland (4 ha)
 • Herstel Blauwgrasland op ribben (28 ha)
 • Uitbreiden Galigaanmoeras (0,64 ha)
 • Aanvullend zomer maaibeheer en afvoeren gewas
 • Begreppelen en nieuwe sloten (15 ha)

Het gaat hierbij om de uitvoering van de volgende maatregelen in De Wieden:

 • Ontbossen (half) verlande petgaten (32 ha)
 • Graven petgaten (90 ha)
 • Schrapen en plaggen rietland (15 ha)
 • Herstel Blauwgrasland op ribben (2 ha)
 • Uitbreiden Galigaanmoeras (1 ha)
 • Aanvullend zomer maaibeheer en afvoeren gewas
 • Begreppelen en nieuwe sloten (75 ha)

De voorbereiding op de uitvoering startte in 2017. Wanneer de uitvoering precies start, is nog niet bekend. De opgave is gedeeld in drie perioden van zes jaar. De eerste periode moet voor de eerste periode in 2021 zijn gerealiseerd. Voor de tweede en derde periode van zes jaar is er ook nog een grote opgave. Uiteindelijk is het doel het cyclisch beheer voor het veenlandschap voort te zetten. (zie rechterkolom voor een schematische weergave).

Innovatietraject Petgaten

Provincie is samen met Staatsbosbeheer (Weerribben) en Natuurmonumenten (De Wieden) een innovatietraject gestart: een uitvraag naar de meest haalbare, effectieve en opbrengstrijke manier om het grote aantal aan petgaven te graven, het materiaal af te voeren en het te vermarkten. Voor geïnteresseerde partijen is onlangs het eindrapport (pdf, 5,4 MB) gepresenteerd.


Foto_buldozer

 • Realisatieperiode: 6 jaar
 • Start planuitwerking: 2017

Contact

Neem contact op via: