Deelgebied 2. Meenthebrug

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Deelgebied 2. Meenthebrug

Het deelgebied Meenthebrug ligt in het noorden van de Weerribben. Dit deelgebied is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt agrarisch gebruikt. Vanaf 2023 wordt een inrichtingsplan opgesteld. De gronden worden jaarlijks verpacht tot het moment van inrichting.

Het deelgebied Meenthebrug moet worden ingericht als extra leefgebied voor de Porseleinhoen.

De planuitwerking in het deelgebied Meenthebrug start in 2023.

publiekskaart_deelkaart_2


porseleinhoen-906

Contact

Algemeen
E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Deelprojectleider Meenthebrug
Ruben Nijlant
E-mail: R.Nijlant@overijssel.nl

Grondregisseur
Kim Mentink
E-mail: k.mentink@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 73 55 (of 038 499 76 00 b.g.g.)