Deelgebied 14. Polder Giethoorn

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Deelgebied 14. Polder Giethoorn

Het deelgebied Polder Giethoorn ligt tussen Dwarsgracht en Giethoorn. Dit deelgebied heeft doelstellingen voor de lange termijn. De leefgebieden hebben enkele jaren ontwikkeltijd nodig, voor ze voor de vogels functioneren. We starten hier daarom in 2019.

Tot 2019 gaat de provincie nog niet actief met de realisatie aan de slag.

De provincie zorgt voor de inrichting volgens de natuurdoelen. De ingerichte grond kan door particulieren of Natuurmonumenten worden beheerd.

In dit deelgebied moeten de leefgebieden van de Roerdomp en de Grote Karekiet worden uitgebreid. Het leefgebied van de Roerdomp bestaat uit rietmoeras, moeras van 30-70 cm en overjarig riet. In het voorjaar kan het gedeeltelijk onder water staan.

Het leefgebied van de Grote Karekiet bestaat uit dik Waterriet en een hoge dynamiek aan waterpeilen. Daarnaast heeft de soort insectenrijk onbemest bloemrijke hooiland nodig.

Daarnaast is uitbreiding van het broedgebied voor de Bruine Kiekendief en de Rietzanger is nodig. Zij leven in hetzelfde leefgebied als de Roerdomp en de Grote Karekiet.

publiekskaart_deelkaart_14


grote_karekiet

  • Oppervlakte: 75 ha
  • Start uitwerking plannen: 2019
  • Uitvoering gereed: uiterlijk 2025

Contact

Neem contact op via: