Deelgebied 12b. Omgeving Oostelijke Wetering

Gepubliceerd op 28 januari 2019

Deelgebied 12b. Omgeving Oostelijke Wetering

Het deelgebied Belt-Schutsloot en omgeving ligt centraal in De Wieden. Dit deelgebied  heeft doelstellingen voor de lange termijn.

Het einddoel is een combinatie van moerassen en hooilanden. Naast zelfrealisatie of ruiling is ook verkoop van de grond aan de provincie mogelijk. De provincie zorgt dan vervolgens voor de realisatie.

In het deelgebied 12b wordt het leefgebied van de Grote Vuurvlinder uitgebreid

De Grote Vuurvlinder heeft een combinatie van moerassen en hooilanden nodig. Hierbij zijn met name oevers met bloemen en waterzuring van belang. We creëren een leefgebied waar de soort zich kan uitbreiden.

Het leefgebied van de Bruine Kiekendief overlapt met het leefgebied van  de Grote Vuurvlinder. Het bestaat uit vochtige en deels ruige, kruidenrijke vegetaties.

De planuitwerking in het deelgebied Belt-Schutsloot en omgeving start in 2023. We gaan hier niet eerder aan de slag. Als particulieren nu al iets willen doen, dan is dat mogelijk.

publiekskaart_deelkaart_12b


grotevuurvlinder_1

Contact

Vragen? Neem contact op via: