Ontwikkelopgave Natura 2000-gebieden Overijssel

Gepubliceerd op 17 april 2019

Aan de slag om natuur sterker te maken

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen en te werken. Met veel natuur om op allerlei manieren van te genieten. Die natuur is natuurlijk niet alleen belangrijk voor Overijssel, maar ook voor Nederland en Europa.

We hebben in Overijssel 24 speciale natuurgebieden. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om ze sterker te maken en te herstellen. Dat noemen we in Overijssel de Ontwikkelopgave Natura 2000.

In de Ontwikkelopgave Natura 2000 zijn 2 projecten samengevoegd:

  • het Europese project 'Natura 2000'
  • en het Nederlandse 'Programma Aanpak Stikstof'

De provincie Overijssel is de opdrachtgever. Maar we werken met veel partners samen. Bijvoorbeeld met natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en particuliere natuurbeheerders, LTO, het waterschap en gemeenten.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Overijssel heeft er maar liefst 24 van. Natuur die zo bijzonder en uniek is, dat we die graag willen beschermen.

Die natuur staat onder druk. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken en verbeteren ervan. Zo krijgen bijzondere planten en dieren betere kansen. En zorgen we dat er zoveel mogelijk verschillende dieren en planten blijven of zelfs terugkomen. Met de omgeving waarin ze horen te leven.

Samen werkt beter

14 Overijsselse organisaties zetten zich sinds 2013 samen in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te geven. Dat doen ze onder de naam Samen werkt beter.

Verschillende partners daarvan zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de projecten voor natuurherstel.

Samen zorgen we ook voor maatwerk voor grondeigenaren en mensen die in de buurt wonen.

Over de aanpak van de projecten

De 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel worden allemaal op dezelfde manier aangepakt.

Gezocht: aannemers voor opdrachten in en rondom natuurgebieden