Ontwikkelopgave Natura 2000-gebieden Overijssel

Gepubliceerd op 2 december 2019

Aan de slag om natuur sterker te maken

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen en te werken. Met veel natuur om op allerlei manieren van te genieten. Die natuur is natuurlijk niet alleen belangrijk voor Overijssel, maar ook voor Nederland en Europa.

We hebben in Overijssel 24 speciale natuurgebieden. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om ze sterker te maken en te herstellen. Dat noemen we in Overijssel de Ontwikkelopgave Natura 2000.

In de Ontwikkelopgave Natura 2000 zijn 2 projecten samengevoegd:

De provincie Overijssel is de opdrachtgever. Maar we werken met veel partners samen. Bijvoorbeeld met natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en particuliere natuurbeheerders, LTO, het waterschap en gemeenten.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Overijssel heeft er maar liefst 24 van. Natuur die zo bijzonder en uniek is, dat we die graag willen beschermen.

Die natuur staat onder druk. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken en verbeteren ervan. Zo krijgen bijzondere planten en dieren betere kansen. En zorgen we dat er zoveel mogelijk verschillende dieren en planten blijven of zelfs terugkomen. Met de omgeving waarin ze horen te leven.

Over de aanpak van de projecten

De 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel worden allemaal op dezelfde manier aangepakt.

Jaarverslag N2000

Download het Jaarverslag van de Ontwikkelopgave Natura 2000-gebieden Overijssel.

Maatwerk voor ieder gebied

Maatwerk is belangrijk. Elk van de 24 Natura 2000-gebieden krijgt een aanpak die past bij de natuur, de omgeving, de eigenaren van de grond eromheen en de mensen en organisaties die erbij betrokken zijn. Elk gebied is omschreven: hoe ziet de natuur eruit, welke planten en dieren horen erin.

Er is gekeken wat er nodig is om het gebied te herstellen en sterker te maken. Daar zijn plannen voor gemaakt.

Die plannen hebben gevolgen voor de mensen die in de buurt van zo’n gebied wonen. Soms grote gevolgen. Bijvoorbeeld omdat hun landbouwgrond niet meer geschikt is voor landbouw. Samen met hen zoeken we daar oplossingen voor.

Graafmachine in natuurlandschap
Gezocht: aannemers voor opdrachten in en rondom natuurgebieden