Procedures Natura 2000

Gepubliceerd op 13 november 2017

In en nabij de Natura 2000-gebieden ligt een opgave om natuurdoelen te bereiken en tegelijkertijd ruimte voor economische ontwikkeling te creëren. Het uitvoeren van de benodigde maatregelen verloopt in nauwe samenwerking met de omgeving. Voor het behalen van de natuurdoelen kan het zijn dat een bestemmingswijziging nodig is. Deze wijziging wordt vastgelegd in een ruimtelijk plan. Voor de uitvoering van de maatregelen zijn daarnaast vaak verschillende vergunningen nodig. De betrokken overheden stellen deze aanvragen na onderlinge afstemming op en leggen ze waar nodig gezamenlijk ter inzage. De provincie Overijssel coördineert dit proces.

Contact

Meer informatie over procedures Natura 2000: natura2000procedures@overijssel.nl of via 038 499 92 26.

Klik op het dashboard voor de stand van zaken rondom de besluitvorming:

171113_dashboard

Lees meer over:

- Ruimtelijke plannen Natura 2000

- Gecoördineerde vergunningverlening Natura 2000

Besluitvorming