Natuur en Samenleving

Gepubliceerd op 2 mei 2017

Natuurbelevingsonderzoek

In 2015 heeft de provincie een natuurbelevingsonderzoek door TNS NIPO laten uitvoeren onder inwoners van Overijssel. Hieruit blijkt dat natuur en natuurbeleving door de inwoners als zeer belangrijk wordt ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat de wens om kinderen meer in aanraking te laten komen met natuur breed leeft onder de inwoners van Overijssel. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid van meer groen in de directe woonomgeving. Voor meer informatie over het uitgevoerde natuurbelevingsonderzoek:

TNS NIPO Evianne Hazeleger e.a. natuurbeleving in Overijssel - inwoners april 2015 (pdf, 1,3 MB)

Actueel

27
jul
2017
29
jun
2017
2
mei
2017

Contact

Gréanne Feenstra-Schenkel

Robert-Jan Fontein

Chris van de Hoef

Marrit Klompe

natuurensamenleving@overijssel.nl

Projecten Natuur en Samenleving

De provincie ondersteunt allerlei vernieuwende initiatieven die mensen en natuur dichter bij elkaar brengen, zie Projecten op Kaart (pdf, 358 kB). Er is veel animo om de provincie groener te maken en mensen meer in aanraking te brengen met de natuur. Vanaf 2015 zijn verschillende pilotprojecten uitgevoerd of zijn in uitvoering die natuur en inwoners verbinden. In 2016 is gewerkt met een een subsidieregeling. Thema’s die centraal stonden waren: kinderen en natuur, groen in de stad, zorg en groen en werk en groen.

Voor deze vier thema’s is in 2016 door de provincie Overijssel de subsidieregeling Natuur en Samenleving opengesteld.

Er was veel animo onder inwoners van Overijssel om de provincie groener te maken en de natuur en inwoners met elkaar te verbinden. Op de subsidieregeling zijn in totaal 62 aanvragen binnengekomen.

De kwaliteit van deze inzendingen was hoog. Na een intensief beoordelingstraject heeft de provincie aan 14 aanvragers een subsidie versterkt voor een totaalbedrag van €560.000.

Kinderen en Natuur

Projecten die kinderen in aanraking brengen met natuur of de betekenis van natuur bij kinderen vergroot.

Groen in de Stad

Projecten die de kwaliteit en de belevingswaarde van de natuur in de steden en dorpen vergroot.

Zorg en Groen

Projecten die bijdragen aan de positieve werking van groen op cliënten uit de zorg.

Werken en Groen

Projecten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren en waar mogelijk kennis te laten maken met werken in de groene sector.