Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)

Gepubliceerd op 11 januari 2018

Sinds 1 januari 2010 geldt het Subsidiestelsel voor Natuur en Landschapsbeheer (SNL). Het SNL vervangt het zogenoemde Programma Beheer. Het doel van het natuur- en landschapsbeheer is het behoud en de verbetering van de natuur- en landschapskwaliteit in Nederland. Om een beter inzicht te hebben in (de ontwikkeling van) de natuur- en landschapskwaliteit is de Index Natuur & Landschap ontwikkeld, een uniforme en sterk vereenvoudigde ‘natuurtaal'. In de Index worden drie niveaus onderscheiden: doelen voor de sturing op natuur en natuurkwaliteit, beheertypen voor de begrenzing op kaart en de subsidieverlening en beheervoorschriften als instrument om de doelen te bereiken.

SNL bestaat uit drie onderdelen:

  • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
  • Natuur- en landschapsbeheer op natuurgronden;
  • Functieverandering, inrichting en kwaliteitsverbetering van natuur.