Landbouw voor en met de natuur

Gepubliceerd op 23 mei 2019

Landbouw is sterk afhankelijk van wat de natuur te bieden heeft. Via het programma Agro & Food willen we ondernemers in Overijssel stimuleren om rekening te houden met de natuur op en rond hun landbouwbedrijf. Dit heet natuurinclusieve landbouw. Samen met partners voeren we een aantal acties uit. Dit doen onder de noemer van “natuurrijk ondernemen”.

Uittesten Natuurrijk ondernemen in kansrijke gebieden

In- en vlakbij natuurgebieden willen we nieuwe ideeën voor natuur- en landschapsinclusieve landbouw stimuleren. Ondernemers krijgen de kans om hun ideeën uit te werken en toe te passen.

Stimuleren van voedselbossen

We ondersteunen ondernemers die met een voedselbos willen beginnen. We doen dit door hen trainingen en cursussen over voedselbossen aan te bieden. In voedselbossen wordt landbouw met natuur gecombineerd voor een duurzame voedselproductie. In een voedselbos worden noten, fruit en andere eetbare gewassen verbouwd. Meer weten? www.jijenoverijssel.nl/voedselbos

Extra randen van akkers en weilanden natuurvriendelijk beheerd

Als boeren bij randen van akkers en graslanden geen bemesting en bestrijdingsmiddelen gebruiken, kunnen insecten en dieren er voedsel vinden. Dit heet natuurvriendelijk beheer. Wij willen 150 kilometer extra randen die natuurvriendelijk worden beheerd. Boeren die hier aan mee werken, krijgen hier subsidie voor via de subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer (SKNL).

Cursussen natuurbeheer voor ondernemers

We willen ondernemers aanmoedigen om een cursus  voor natuurbeheer en ondernemerschap te volgen om hun kennis te vergroten. Hiermee kunnen ze voor een eigen bedrijf een plan maken om natuurvriendelijk te werken.


Contact

Marieke de Groot
E-mail: m.d.groot@overijssel.nl