Balans tussen natuur en economie

Gepubliceerd op 18 juli 2018

De natuur geeft ons veel. Denk aan schoon water, een vruchtbare bodem, frisse lucht en een mooie leefomgeving. Natuur helpt daarmee onze welvaart. Het is daarom belangrijk dat we de natuur duurzaam gebruiken en geld in haar blijven investeren. De belangen van onze economie en de natuur verschillen nogal eens van elkaar. Toch kunnen frisse ideeën de economie en natuur elkaar versterken. Samen met onze partners werken we aan een goede balans tussen beleven, benutten en beschermen van natuur.

Landbouw voor en met de natuur

Landbouw is sterk afhankelijk van wat de natuur te bieden heeft.  Via het programma Agro & Food willen we ondernemers in Overijssel stimuleren om rekening te houden met de natuur op en rond hun landbouwbedrijf. Dit heet natuurinclusieve landbouw. Samen met partners voeren we een aantal acties uit. Dit doen onder de noemer van “natuurrijk ondernemen”.

Nieuwe mogelijkheden testen

Sommige ideeën en plannen voor de inrichting van het platteland hebben voordelen voor zowel de natuur als de economie. Niet altijd voldoen deze ideeën aan bestaande regels en afspraken. Daarom zoeken we binnen de mogelijkheden van onze wetten naar manieren om toch aan de slag te kunnen met deze ideeën. We kunnen bijvoorbeeld de spelregels in en rond het Natuur Netwerk Nederland aanpassen. Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden uitproberen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het testen van nieuwe mogelijkheden contact op met Marieke de Groot, m.d.groot@overijssel.nl.

Programma Aanpak Stikstof (PAS)

In het programma PAS werken het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling. Voor elk Natura 2000-gebied heeft de provincie een zogenaamde PAS-gebiedsanalyse laten opstellen.