Natuur en landschap

Gepubliceerd op 11 januari 2018

Natuur zien we overal

In natuurgebieden natuurlijk, maar ook langs de weg, in landbouwgebieden en zelfs in de dorpen en steden. De natuur geeft ons rust en ruimte. Het is vanzelfsprekend, vrij en toegankelijk. Maar dat beseffen we pas als het er niet meer is. Dát moment moeten we voorkomen.

Contact

Eenheid Natuur en Milieu
Telefoonnummer: 038 499 85 00

Ontwikkelopgave EHS/N2000

Alles over de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 in Overijssel:

Wettelijke verplichtingen

Onder de wettelijke verplichtingen van natuur en landschap vallen de Wet natuurbescherming en de Natuurschoonwet.

Groenloket Overijssel

Het loket waar grondeigenaren en gebruikers terecht kunnen met vragen over natuur en landschap.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet.

Natuur en Samenleving

De provincie Overijssel wil meer mensen de positieve werking van natuur laten ervaren. Dit kan door mensen en natuur meer met elkaar in verbinding te brengen en meer ruimte te bieden voor het beleven en benutten van natuur.