Natuur en landschap

Gepubliceerd op 19 november 2014

Natuur zien we overal!

In natuurgebieden natuurlijk, maar ook langs de weg, in landbouwgebieden en zelfs in de dorpen en steden! De natuur geeft ons rust en ruimte. Het is vanzelfsprekend, vrij en toegankelijk. Maar dat beseffen we pas als het er niet meer is. Dát moment moeten we voorkomen.

Contact

Eenheid Natuur en Milieu
038 499 85 00

Ontwikkelopgave EHS/N2000

Alles over de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 in Overijssel:

Wettelijke verplichtingen

Onder de wettelijke verplichtingen van natuur en landschap vallen de Wet natuurbescherming en de Natuurschoonwet.

Groenloket Overijssel

Het loket waar grondeigenaren en gebruikers terecht kunnen met vragen over natuur en landschap.

Actueel

Het overzicht van relevante actualiteiten en nieuwsbrieven rondom natuur en landschap in Overijssel.

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet.

Portefeuillehouder

hester_maij_0215

Natuur en Samenleving

Overijssel is een veelzijdige provincie met veel afwisseling in natuur- en landschapstypen. Om dit voor de toekomst te behouden en verder uit te breiden, willen wij samen met onze partners, ondernemers en inwoners nieuwe strategieën en instrumenten ontwikkelen om de samenhang en balans tussen economie, natuur en samenleving te verbeteren.