Tips en best practices

Gepubliceerd op 19 december 2017

De vraag naar de sanering van asbestdaken zal met het oog op het asbestdakenverbod per 2024 stijgen de komende jaren. Er is behoefte aan meer aanbod van ondernemers van dakvervanging tot duurzame dakvernieuwing. Het liefst in de vorm van een totaalpakket, van advies tot uitvoering. Hoe maakt u zo goed mogelijk gebruik van deze vraag in combinatie met uw aanbod? Aan de hand van onze ervaringen geven we diverse tips en suggesties.

Wat is de behoefte van de klant?

Waar heeft de klant behoefte aan? En wat kunt u beter wel of niet doen als u uw product onder de aandacht wilt brengen? Kortom waar liggen uw kansen?

Do’s en don’ts klantbenadering

Businesscase

Behaal maximaal rendement met uw product in het proces van dakverwijdering of –vernieuwing. Deze businesscase is samengesteld aan de hand van ervaringen met een aantal bedrijven of coalities (bundeling van werkzaamheden in het asbestsaneringsproces). Het geeft handvaten voor een gedegen plan voor het in de markt zetten van uw product.

Businesscase

Voorbeelden succesvolle bedrijven en coalities

In Overijssel zijn er diverse bedrijven die de handen ineen hebben geslagen en een totaalproduct  dakvervanging in de markt hebben gezet of gaan zetten. Ter inspiratie hun verhaal en product-marktcombinaties.

Bedrijven en coalities