Tips en best practices

Gepubliceerd op 24 mei 2018

De vraag naar de sanering van asbestdaken zal met het oog op het asbestdakenverbod per 2024 stijgen de komende jaren. Er is behoefte aan meer aanbod van ondernemers van dakvervanging tot duurzame dakvernieuwing. Het liefst in de vorm van een totaalpakket, van advies tot uitvoering. Hoe maakt u zo goed mogelijk gebruik van deze vraag in combinatie met uw aanbod? Aan de hand van onze ervaringen geven we diverse tips en suggesties.

Wat is de behoefte van de klant?

Waar heeft de klant behoefte aan? En wat kunt u beter wel of niet doen als u uw product onder de aandacht wilt brengen? Kortom waar liggen uw kansen?

Do's en don'ts klantbenadering (docx, 15 kB)

Businesscase

Behaal maximaal rendement met uw product in het proces van dakverwijdering of –vernieuwing. Een businesscase kan u daarbij helpen. Als provincie hebben we de nodige ervaring met het samenstellen van dergelijke businesscases. Onze ervaringen met diverse bedrijven en coalities (bundeling van werkzaamheden in het asbestsaneringsproces) zijn hiervoor waardevolle input. Een businesscase geeft handvaten voor een gedegen plan voor het in de markt zetten van uw product.

Heeft u een mooi product in de keten van sanering of dakvervanging? Of heeft u de handen ineen geslagen met meerdere bedrijven voor een totaalproduct. Wilt u meer weten over onze ervaringen? Neem dan contact met ons op: asbest@overijssel.nl

Voorbeelden succesvolle bedrijven en coalities

In Overijssel zijn er diverse bedrijven die de handen ineen hebben geslagen en een totaalproduct  dakvervanging in de markt hebben gezet of gaan zetten. Ter inspiratie hun verhaal en product-marktcombinaties.

Bedrijven en coalities