Landbouw in Overijssel

Gepubliceerd op 19 november 2014

De landbouw is een belangrijke economische drager van de karakteristieke Overijsselse cultuurlandschappen en vervult een grote rol als voedselproducent. Het landschap is de drager van de kwaliteit van het landelijk gebied. Die kwaliteit komt tot uiting onder andere in identiteit, herkenbaarheid, diversiteit en belevingswaarde van het landschap.

Contact

Contactgegevens nog invullen.

Duurzame landbouw

Overijssel heeft veel landbouwgrond, dat is van economisch en cultureel belang.

Ruimtelijke structuur landbouw

De toenemende schaalvergroting in de landbouw vraagt om aanpassing van de inrichting van het platteland.

Inrichting landelijk gebied

De provincie heeft veel plannen en ambities voor het landelijk gebied. Die hebben betrekking op verschillende beleidsterreinen: natuur, landbouw, water, landschap, recreatie, milieu en leefbaarheid.

Landgoederen

Overijssel is rijk aan landgoederen, variërend in ouderdom, omvang en verschijningsvorm. Het zijn kroonjuwelen van de provincie en ze dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit van Overijssel.

Landschapselementen

De provincie maakt niet alleen plannen op eigen schaal, maar heeft ook veel aandacht voor landschapselementen. Daarmee bedoelen we objecten zoals heggen, lanen, bomen, wallen, maar ook boerderijen, erven, enz.
Er is een uitgebreide Regeling Groene en Blauwe Diensten en een succesvol project Streekeigen huis en erf.

Landschapsvisies en plannen

In Nederland gebeurt veel op het gebied van wonen, werken, reizen, natuur, landbouw en nog veel meer. Kwaliteit en vormgeving zijn van groot belang. Vormgeving met respect voor de cultuurhistorie vergroot de kwaliteit van de inrichting van Nederland.

Portefeuillehouder

hester_maij