Informatie over Nationale Landschappen in Overijssel.

Zoeken in de site
naar boven
 

Nationale landschappen

Nationale landschappen

20 februari 2013

In de Nota Ruimte worden 20 gebieden in Nederland bestempeld als Nationale Landschappen (zie kaart). Dit zijn waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Het Rijk zet zich in op behoud en ontwikkeling van landschappelijk en natuur- of cultuurhistorisch waardevolle gebieden en structuren. 

Kaart Nationale parken en nationale landschappen  

Ga naar Sallandse Heuvelrug - De Weerribben-Wieden - IJsseldelta - Noordwest-Twente 

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten. En in met bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. De Nationale landschappen kunnen ook een belangrijke toeristisch-recreatieve betekenis hebben. Doel is behoud en versterking van de gebiedseigen waarden. Landbouw is in de meeste gebieden de belangrijkste drager en beheerder van deze waarden. Via ruimtelijke ordening wordt richting gegeven aan de ruimtelijke ontwikkeling door belangrijke gebiedskwaliteiten vast te leggen die bij ontwikkelingen behouden en versterkt worden. Dit alles onder het motto ‘behoud door ontwikkeling',

Voor het Rijk zijn de Nationale landschappen extra aandachtsgebieden. Dat betekent onder andere dat zij de aanleg en beheer van landschapselementen en recreatieve voorzieningen alleen in Nationale landschappen medefinanciert. In Overijssel zijn twee Nationale Landschappen: IJsseldelta en Noordoost - Twente (klik op de kaart voor meer informatie) Sallandse Heuvelrug (Sallandse Heuvelrug).

naar boven 

Gerelateerde informatie

naar boven
naar boven