Topwerklocaties

Gepubliceerd op 13 maart 2017

Voor ondernemers die zich nationaal en internationaal willen profileren beschikt de provincie Overijssel over topwerklocaties die bijdragen aan de ontwikkeling van uw organisatie en die een goede uitstraling hebben. Dit zijn unieke plekken waar sprake is van een op de doelgroep toegesneden huisvestings- en faciliteitenaanbod, waar bedrijfsleven en onderwijs elkaar ontmoeten, waar ruimte is voor innovatie, groei en ontwikkeling.

De provincie Overijssel telt op dit moment 4 topwerklocaties:

Foto XL Businesspark Twente topwerklocatie

Er is ruimte voor nieuwe topwerklocaties. Het leveren van maatwerk staat hierbij voorop. Niet elk bovenregionaal bedrijventerrein is daarom een topwerklocatie. De provincie is bereid te faciliteren en investeren, net als bij de bestaande topwerklocaties. Wij nodigen bedrijfsleven en gemeenten daarom uit om gezamenlijk met kansrijke voorstellen voor de ontwikkeling van nieuwe topwerklocaties te komen.

in afstemming met gemeenten en andere betrokkenen verkennen wij de komende maanden wat potentiële topwerklocaties in West Overijssel en Deventer zijn.