Arbeidsmobiliteit

Gepubliceerd op 16 februari 2017

De economie trekt weer aan, maar niet in alle sectoren even snel. Bedrijven in groeisectoren ervaren problemen bij het werven van personeel, terwijl de werkloosheid hoog is. Vraag en aanbod van personeel sluiten niet op elkaar aan. Daarom stimuleren wij de mobiliteit, dat wil zeggen de doorstroom van arbeidskrachten binnen sectoren, over sectorgrenzen heen en ook over de grens in Duitsland.

Feiten

  • De werkloosheid in Twente ligt zo’n 3% hoger dan in Duitsland.
  • Er is een forse toename van flexwerkers en ZZP’ers.
  • Er is beperkte arbeidsmobiliteit van ouderen met een vast contract.
  • Baanzekerheid maakt plaats voor werkzekerheid.

Rol van de provincie

  1. Het stimuleren van arbeidsmobiliteit, meer flexibiliteit, duurzame inzetbaarheid en leven lang leren is in een snel veranderende arbeidsmarkt van belang om de Overijsselse beroepsbevolking aan het werk te hebben en te houden.
  2. De regio is het niveau waarop de arbeidsmarkt functioneert. Zeker waar het gaat om arbeidsmobiliteit en van werk naar werk begeleiding. Hiervoor is een regionale samenwerking van bedrijfsleven, werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden en andere stakeholders een voorwaarde.

Wilt u met ons van gedachten wisselen over één van de bovenstaande thema’s? Neem dan contact op met Moniek Bom, Adviseur Arbeidsmobiliteit op m.bom@overijssel.nl


Contact

Monique Bom
06-10462095
M.Bom@overijssel.nl