Subsidie Earth Hour Overijssel


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Waarvoor

Voor activiteiten die betrekking hebben op een Earth hour evenement in Overijssel in 2019.

Earth Hour is een wereldwijde actie van het Wereld Natuur Fonds (WNF). Tijdens Earth Hour gaat bij gebouwen en woningen het licht een uur uit om aandacht te vragen voor het behoud van de aarde.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 29 maar 2019 voor 17.00 uur of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?