Subsidie Hernieuwbare energie en energiebesparing (TENDER) (Ubs 3.1)


Voor wie

Voor rechtspersonen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken of kerkgenootschappen.

Wat

Subsidie voor investeringen gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.

Waarvoor

Voor de volgende activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie A en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. De investeringen moeten staan in de energielijst onder categorie B en voldoen aan de in de energielijst gestelde technische eisen.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit zonne-energie, windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 1 april 2019 voor 17.00 uur.

Volledigheidstoets

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 18 maart 2019 ontvangen, tien werkdagen voor de uiterste aanvraagdatum, dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog stukken ontbreken. Na deze datum loopt u het risico dat wij in verband met drukte de toetsing niet meer voor de sluitingsdatum kunnen uitvoeren. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Informatie over de vaststelling van de subsidie

U stuurt bij uw aanvraag tot vaststelling een ingevulde factsheet mee na afronding van uw project. U kunt het als bijlage uploaden in het formulier ‘Verzoek tot vaststelling’. Dit formulier is te vinden op onze website Indienen rapportages, wijzigings- en vaststellingsverzoek.

Uitslagen vorige tenders

Wilt u de uitslagen inzien van 2012 t/m 2016 neemt u dan contact op met het Overijssel Loket (kies 1).

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?